Art

Art Lifestyle

ความสำคัญของการ อบรมความปลอดภัย ในการทำงาน

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งในการทำงาน ไม่ใช่แค่การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่คือความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการขนย้ายเครื่องจักร ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ หากไม่ระมัดระวัง ส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักเกิดจากความประมาทของพนักงาน สภาพแวดล้อม รวมถึงการที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัย จึงไม่มีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง การอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้พนักงานและนายจ้างมีความรู้ มีความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย

Art

ชีวิตดีขึ้นได้ทุกมิติบำบัดด้วยงานศิลปะ

การทำงานศิลปะคือสิ่งที่ลายคนชื่นชอบ เพราะนอกจากจะช่วยให้เราคลายเครียดได้แล้ว ยังช่วยให้เรามีสมาธิขึ้นอีกด้วย เมื่อพูดถึงงานที่เกี่ยวกับศิลปะ เราจะได้ยินคำถามว่า ศิลปะจะช่วยพัฒนาชีวิตได้จริงหรือ แล้วคุณคิดว่างานศิลปะแบบไหนบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตได้ หลายครั้งที่เรามักได้ยินว่าหากต้องการให้ชีวิตดีขึ้น ให้เข้ามาทำงานศิลปะแล้ว ชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้น ซึ่งความเป็นจริงแล้วงานศิลปะสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง แต่ว่าการพัฒนาที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้หมายถึงการช่วยเพิ่มเงินหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เพราะงานศิลปะบางครั้งไม่สามารถขายตีค่าเป็นเงินได้ เนื่องจากงานบางอย่างสำหรับบางคนมีค่า แต่สำหรับอีกคนอาจจะไม่มีค่าเลย