Jessie Bennett

Lifestyle

เด็กยุคใหม่ความมั่นใจสร้างได้ด้วยงานศิลปะ

การอยุ๋ในสังคมไทย การอ่อนน้อมถ่อมตนและการใหความเคารพผู้อาวุโสมากกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเราจะได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามเถียงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตาม การอบรมสั่งสอนดังกล่าวทำให้เด็กหลายคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าที่จะแสงดออก ซึ่งจะส่งผลให้วัยผู้ใหญ่ที่จะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจและไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาของชีวิต ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่หนักหนาทำให้ตัดสินใจผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการหลีกหนี้ ซึ่งหากหนักเข้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความมั่นใจให้ตั้งแต่เด็กเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการสร้างความมั่นใจสามารถทำให้ด้วยการอาศัยศิลปะ             การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กมีได้หลายวิธี แต่วิธีง่าย

Lifestyle

เด็กสมาธิสั้นกับการบำบัดด้วยศิลปะ

ปัจจุบันนี้พบว่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนมีอาการสมาธิสั้นกันมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงดูที่ขาดความใส่ใจและการเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กเกิดอาการสมาธิสั้นได้ง่าย อย่างโทรทัศน์หรือมือถือที่ผู้ปกครองใช้ในการทำให้เด็กนั่งนิ่งอยุ่กับที่เวลาที่ต้องการทำธุระ และการที่เด็กหยุดนิ่งจะทำให้คนเลี้ยงเหนื่อยน้อยลงและมีเวลาในการทำสิ่งอื่นมากขึ้น แต่ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีอารมณ์แปรปรวน มีความก้าวร้าว รอคอยไม่เป็น เอาแต่ใจ ซึ่งอาการในเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งเมื่อโตขึ้นไปเด็กจะเข้าสังคมได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นในสังคม เกิดความแปลกแยก จึงนับว่าอาการสมาธิสั้นเป็นอาการที่ส่งผลเสียต่อเด็กมาก วันนี้เราจึงมีวิธีที่ช่วยลดอาการสมาธิสั้นด้วยงานศิลปะ