ประเภทของเกียร์ทดรอบแบบ แตกต่างกันอย่างไร

ราคา เกียร์ ทด รอบ

เกียร์ทดรอบในแต่ละแบบ แม้ว่าจะมมีคุณสมบัติในการทำงานที่เหมือนกัน แต่รู้หรือไม่ว่าวามแตกต่างภายในเกี่ยวกับลักษณะของเฟืองเกียร์ ก็มีผลแตกต่างเช่นกัน และความแตกต่างของลักษณะเฟืองเกียร์ด้านในนี่เอง ที่เป็นสาเหตุทำให้การนำไปใช้งานแตกต่างกัน และ ราคา เกียร์ทดรอบ ก็จะแตกต่างกันไปด้วย เพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเฟืองเกียร์กันมากขึ้น

เราจะมาดูรูปแบบของเกียร์ทดรอบแต่ละชนิดก่อนว่าแตกต่างกันอย่างไร และลักษณะของเฟืองแต่ละประเภท มีจุดเด่นอย่างไร

ชนิดของเฟืองเกียร์ทดรอบ

1.เกียร์ทดรอบแบบทรงนอน

เป็นเกียร์ที่เอาไว้ทำหน้าที่ในการเพิ่มแรงบิด และทดควาวมเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดนส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับเกียร์ทดรอบแบบทรงนอนนั้น สามารถแบ่งแยกออกไปได้อีก 6 ชนิดดังนี้นก็คือ

  • เกียร์ H 2stage เป็นเกียร์ที่ใช้เฟืองทั้งหมดสองเฟืองในการขับเคลื่อน เป็นเกียร์รูปแบบที่ได้รับความนิยมเช่นกัน
  • เกียร์ H 3 Stage เป็นเกียร์ที่ใช้เฟืองทั้งหมด 3 เฟืองในการขับเคลื่อน  สำหรับกำลังขับของเกียร์ชนิดนี้จะอยู่ที่ 0.5-40 แรงม้า
  • แบบ HB 2 Stage เกียร์ชนิดนี้จะไม่มีมอเตอร์เข้ามา โดยพิกัดของแรงขับจะอยู่ที่ 0.5-60 แรงม้า
  • แบบ HB 3 Stage จะใช้เฟืองในการขับเคลื่อนทั้งหมด 3 เฟือง และไม่มีมอเตอร์ พิกัดกำลังของเกียร์ทดรอบจะอยู่ที่ 0.5-40 แรงม้า
  • แบบ HD 2 stage และ 3 stage  จะเป็นการใช้เฟืองทั้งหมด 2 เฟือง และ 3 เฟือง ตามลำดับ โดยไม่มีการใช้มอเตอร์เข้ามา
  • แบบ LSH และ LSHD มีการใช้มอเตอร์ Ratio เป็นอัตราทดรอบ สำหรับอัตราทดรอบของเฟืองชนิดนี้จะอยู่ที่ 1/200-6000 รอบ
ราคา เกียร์ ทด รอบ

2.เกียร์ทดรอบแบบทรงตั้ง

เป็นเกียร์ที่มีเพลาอยู่ด้านหลัง ส่วนเกียร์ใช้ทดจะอยู่ด้านล่าง โดยเฟืองเกียร์ชนิดนี้จะเหมาะสมงานหนักๆ ที่ต้องใช้กำลังสูง เช่น งานสินค้า โดยผู้ใช้สามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ ราคา เกียร์ทดรอบ ชนิดนี้ก็จะแพงขึ้นไปตามกำลังของเกียร์

3.แบบหน้าแปลน

เป็นเกียร์ที่มีการออกแบบใหม่เพื่อให้ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ที่สำคัญคือลดพื้นที่ในการติดตั้งให้น้อยลงกว่าเดิม สำหรับเฟืองแบบหน้าแปลนยังแบ่งลักษณะของเฟืองได้ออกเป็น 2 แบบก็คือ แบบแนวตั้ง กับแบบแนวนอน

4.แบบอัตราทดรอบสูง

ซึ่งจะมีเฟืองมากกว่า 2 ชั้น สำหรับการใช้งานเกียร์ทดรอบชนิดนี้จะเหมาะกับงานที่ต้องการน้ำหนักมาก จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าแบบอื่นๆ ส่วนในการติดตั้งนั้นผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการอยากจะติดแบบไหน ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน เพื่อให้เหมาะกับลักษณะหน้างาน

ทั้งหมดนี้เป็นความแตกต่างของเฟืองทดรอบที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาด เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเกียร์ทดรอบชนิดใด ก็อยากจะให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเฟืองเกียร์ทดรอบ ของเกียร์ชนิดนั้นๆ ก่อน เพื่อที่คุณจะได้เลือกเกียร์ทดได้ถูกต้องกว่าเดิม

หากท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเลือกซื้อเกียร์ทดรอบ ไม่รู้ว่า ราคา เกียร์ทดรอบ อยู่ที่เท่าไหร่ แนะนำว่าการสอบถามกับผู้ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ จะช่วยให้คุณเลือกเกียร์ทดรอบได้เหมาะกับงานที่คุณทำมากขึ้น

About the Author

You may also like these