ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเริ่มงาน ตรวจอะไรบ้าง และทำไมต้องตรวจ ?

ตรวจสุขภาพทั่วไป

                ก่อนที่เราจะเริ่มงานนั้น พอเราไปยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนั้นคือการ ตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งปกติแล้วทุกบริษัท องกรณ์ หรือ โรงงานนั้นจะให้ตรวจก่อนเริ่มงานเสมอ  ในบทความนี้เราจะทุกคนไปดูคำตอบกันว่าทำไมเราจะต้อง ตรวจสุขภาพทั่วไป ก่อนเริ่มงาน และ จะต้องตรวจอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนหายข้องใจกันนะครับ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ

            ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่เหตุผลทำไมเราจะต้องตรวจสุขภาพกันด้วยนะครับ โดยตามข้องบังคับ และ กฎหมาย แล้ว การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานนั้นไม่จำเป็นต้องตรวจในทุก ๆ บริษัทหรือองกรณ์ก็ได้ ให้ตรวจเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพ และ พื้นที่เสี่ยงอันตรายแต่สำหรับในงานปกตินั้นการที่เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพนั้นก็เพื่อความสบายใจขององกรณ์ หรือ บริษัทเรากำลังจะเข้าทำงานว่า ตัวเรานั้นไม่ได้เป็นโรคติดต่อ หรือ เป็นโรคร้ายแรงอะไรจนไม่สามารถทำงานได้นั้นเอง

ตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจสขภาพก่อนเริ่มงานตจรวจอะไรบ้าง ?

            โดยปกติแล้ว การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดในการตรวจสุขภาพนั้นคือ  การตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจหาสารเสพติด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาเชื้อไรวัสตับอักเสบชนิดบี และ เอ็กซเรย์ปอด  โดยแพทย์ผู้ตรวจนั้นจะเป็นคนเซ็นรับรองเราก็สามารถนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นได้ทันทีหลังจากตรวจสุขภาพเสร็จสิ้น

การปฏิบัติตนก่อนตรวจสุขภาพ

            การตรวจสุขภาพทั่วไป นั้นมีรูปแบบการปฏิบัติตนที่เหมือนกัน เกือบจะทั้งหมดนั้น หากเราจะต้องตรวจสุขภาพก่อนจะเริ่มงานควรปฏิบัติตนดังนี้

                                นอนพักอย่างน้อย 6 ชม.  เพราะอาจจะทำให้ค่าการตรวจออกมาผิดพลาดได้หาก พักผ่อนไม่เพียงพอ

                                หากมีการทานยา หรือ อาหารเสริม ควรแจ้งแพทย์ทันที เพราะผลการตรวจอาจจะคลาดเคลื่อนเอาได้

                                หากมีโรคประจำตัว หรือ การรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ควรแจ้งแพทย์ทันที เพื่อประกอบคำวินิฉัย

                                สตรีที่ประจำเดือนขาด หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ในการเอ็กซเรย์ เพื่องดการตรวจ

                และนี้เองเป็นข้อมูลของการตรวจสุขภาพทั่วไป ที่เราควรรู้เอาไว้นะครับ ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะเริ่ม หรือ กำลังจะทำงานแล้ว ก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อรับใบรับรองแพทย์ในการเริ่มงานด้วยนะครับ

About the Author

You may also like these