February 2020

Lifestyle

เด็กยุคใหม่ความมั่นใจสร้างได้ด้วยงานศิลปะ

การอยุ๋ในสังคมไทย การอ่อนน้อมถ่อมตนและการใหความเคารพผู้อาวุโสมากกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเราจะได้รับคำสั่งสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามเถียงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกก็ตาม การอบรมสั่งสอนดังกล่าวทำให้เด็กหลายคนไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าที่จะแสงดออก ซึ่งจะส่งผลให้วัยผู้ใหญ่ที่จะทำให้ไม่กล้าตัดสินใจและไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาของชีวิต ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่หนักหนาทำให้ตัดสินใจผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยการหลีกหนี้ ซึ่งหากหนักเข้าจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความมั่นใจให้ตั้งแต่เด็กเพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการสร้างความมั่นใจสามารถทำให้ด้วยการอาศัยศิลปะ             การสร้างความมั่นใจให้กับเด็กมีได้หลายวิธี แต่วิธีง่าย