January 2020

Lifestyle

เด็กสมาธิสั้นกับการบำบัดด้วยศิลปะ

ปัจจุบันนี้พบว่าเด็กที่อยู่ในวัยเรียนมีอาการสมาธิสั้นกันมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงดูที่ขาดความใส่ใจและการเทคโนโลยีที่ทำให้เด็กเกิดอาการสมาธิสั้นได้ง่าย อย่างโทรทัศน์หรือมือถือที่ผู้ปกครองใช้ในการทำให้เด็กนั่งนิ่งอยุ่กับที่เวลาที่ต้องการทำธุระ และการที่เด็กหยุดนิ่งจะทำให้คนเลี้ยงเหนื่อยน้อยลงและมีเวลาในการทำสิ่งอื่นมากขึ้น แต่ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีอารมณ์แปรปรวน มีความก้าวร้าว รอคอยไม่เป็น เอาแต่ใจ ซึ่งอาการในเด็กแต่ละคนจะมีลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งเมื่อโตขึ้นไปเด็กจะเข้าสังคมได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นในสังคม เกิดความแปลกแยก จึงนับว่าอาการสมาธิสั้นเป็นอาการที่ส่งผลเสียต่อเด็กมาก วันนี้เราจึงมีวิธีที่ช่วยลดอาการสมาธิสั้นด้วยงานศิลปะ